Speedy

by Jay Espinosa

Omega Speedmaster Auto Chrono

Reference 3510.50

wpid-img_20140418_142051.jpg

Samsung Note 3 + VSCO

Advertisements